Podaná ruka v roku 2020

Projekt Podaná ruka vznikol s cieľom pomôcť rodinám, ktoré potrebujú v krátkom čase nastúpiť na rehabilitačný pobyt, napr. po operácii a chýba im čiastka zodpovedajúca 20% z ceny rehabilitácie.

V minulom roku sme takto v projekte Podaná ruka pomohli viac ako 200 rodinám finančnou čiastkou cez 120.000 €.

Tento rok do projektu vstúpil náš sponzor a spoločne sme pravidlá nastavili tak, aby sme pomáhali adresne a rýchlejšie. Súčasne nám objem prostriedkov umožňuje otvoriť projekt celoročne.

Aké sú nové pravidlá?

 • Záujemcovia sa hlásia o príspevok cez svojho rodinného asistenta ADELI Medical Centra alebo môžu kontaktovať Katarínu Rajnicovú, e-mail: katarina.r@adelicenter.eu.
 • Pacient akceptuje podmienky nástupu do ADELI Medical Centra – termín a skupinu terapeutov.
 • Projekt je určený pre členov Klubu Nadácie, slovenských i českých pacientov.
 • V projekte môže pacient žiadať o príspevok vo výške 600 € na rehabilitačný pobyt, resp. 300 € na rehabilitačný pobyt v zariadení BabyMed.
  • Príspevok sponzora tvorí 300 €, resp. 150 € (BabyMed)
  • Príspevok Nadácie ADELI tvorí taktiež 300 €, resp. 150 € (BabyMed).
 • Pridelenie a potvrdenie príspevku pacientovi oznámi jeho rodinný asistent, týždeň pred plánovaným nástupom na rehabilitačný pobyt.
 • Príspevok je možné kombinovať s ostatnými sponzorskými projektami Nadácie ADELI (Doprastav, SPP, TTSK a pod). V prípade kombinovania projektov obdrží žiadateľ príspevok Nadácie ADELI iba raz.
 • V prípade prerušenia rehabilitačného pobytu z dôvodu choroby, prináleží pacientovi alikvotná časť príspevku.
 • V prípade nenastúpenia na rehabilitačný pobyt, príspevok prepadá bez náhrady.

Sledujte pravidelne stránky Nadácie ADELI, Newsletter a FB ADELI pre ďalšie informácie o nových projektoch.