PARÁDA – Prvý bezbariérový festival

Už túto sobotu sa uskutoční na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch prvý bezbariérový festival PARÁDA v čase od 9:30 hod. do 16:00 hod. Okrem pestrého programu pre malých aj veľkých tu nájdete aj odbornú zónu s prednáškami.

Po celý deň budú k dispozícii stánky s muzikoterapiou, canisterapiou, stánok pre sluchovo a zrakovo postihnutých, prezentácia špeciálnych pomôcok na komunikáciu od firmy ADROS (počítač Tobi, systém Beamz) a zdravotníckych pomôcok. V zóne Ruka v ruke predvedú fyzioterapeuti cvičenie Bobath koncept, Vojtovu metódu a poskytnú cenné rady z praxe. Zároveň sa môžete tešiť na tvorivé dielne, integračné hry a športy.

Program na sobotu 16.6.2018:

 • 9:00 hod. – registrácia
 • 9:30 hod. – oficiálne otvorenie
 • 10:30 – 15:00 hod. – športové, zábavné, integračné aktivity,
  hudobný a  literárny program, vzdelávacie prednášky, tvorivé dielne
 • 15:15 hod. – tombola
 • 15:45 – 16:00 – ukončenie

Zóna Ruka v ruke – program:

 • poradňa a aktivity ADELI Medical Centra
 • cvičenie Bobath koncept, Vojtova metóda
 • integračné hry, tvorivé dielne
 • športová zóna

Prednáškový stan – program:

 • 10:30 hod. – Súvislosť medzi pohybom, rečou a príjmom potravy
  prednáška PaedDr. Adelaida Fabiánová
 • 11:30 hod. – BabyMed – 1. krok na dlhej ceste
 • 13:00 hod. – Zábavná knižná prezentácia pre deti, mládež a dospelých
  IBA TAK spisovateľ a kritik Anton Lauček
 • 14:00 – Základy aktívneho života spojené s výstavou fotografií
  „Zážitky z Indie“ Mgr. Katarína Jobbágyová

VSTUP VOĽNÝ