Pridáte sa?

Rasťo a Veronika chcú, aby ste im zavolali:) Obaja sú školení motivátori projektu Európskeho sociálneho fondu s názvom SME SI ROVNÍ.

Telefónne číslo, kde ich môžete kontaktovať je 0905 647 954.

Konzultácie sú najbližšie možné 15.10.2020 od 14:00 do 16:00 alebo kedykoľvek po telefonickej dohode.

Predbežne vždy vo štvrtok v rovnakom čase teda 14:00 až 16:00. Viac informácii nájdete na www.smesirovni.sk.

Čo presne motivátori ponúkajú?

ONLINE a telefonické konzultácie,

motivácie a rozhovory,

vlastné skúsenosti,

peer to peer podpora pre poúrazové stavy, psychologická podpora

V akej oblasti sú motivátori kompetentní poradiť?

V sociálnej, zdravotnej oblasti a pracovnej oblasti,

v oblasti životosprávy a zdravého životného štýlu,

v oblasti osobnostného rozvoja a pri optimalizácia dôsledkov zdravotného postihnutia.