Odovzdanie dokladov k 2% z daní a ich čerpanie

 

Vážení zberatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť na termín odovzdania všetkých podkladov týkajúcich sa 2% z daní pre Nadáciu ADELI najneskôr do 31. júla 2018Prosíme o dodržanie termínu, urýchlite spracovanie a možnosť čerpania.

Všetky podklady prosíme zasielať:

  • e-mailom na adresu: monika.lazarcikova@www.nadaciaadeli.sk
  • poštou na adresu: Nadácia ADELI, Hlboká 45, 921 01 Piešťany
  • alebo osobne do ADELI Medical Centra zástupcom Nadácie ADELI
  • nezabudnite pripísať pre koho sú prostriedky z 2% určené (t.j. meno a priezvisko pacienta)

Ďakujeme kolektív Nadácie ADELI