Ochrana osobných údajov dôležité upozornenie!

V Nadácii ADELI si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Vzhľadom na to, že dňa 25.5.2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

V najbližšom období vám bude doručený e-mail, v ktorom bude potrebné vyjadriť (zakliknúť) váš súhlas s používaním vašich osobných údajov potrebných na marketingové účely Nadácie ADELI.

Prosíme o vaše vyjadrenie obratom, inak budete automaticky z databázy odstránený. K odberu Newslettra sa môžete kedykoľvek opätovne prihlásiť na našich stránkach www.nadaciaadeli.sk. Za porozumenie ďakujeme.