Nadácia Jána Korca

Touto cestou by sme radi vyslovili poďakovanie Nadácii Jána Korca, ktorá v roku 2016 a 2017 podporila až 42 pacientov celkovou sumou 55.000 €.

Nadácia Jána Korca vznikla 22. 4. 2003 na pamiatku Ing. Jána Korca, ktorý bol známy tým, že podal pomocnú ruku ešte skôr ako bola prosba o pomoc vyslovená.

„Poslanie Nadácie Jána Korca vychádza z presvedčenia, že vzdelanie je tá najlepšia devíza mladého človeka. Naším poslaním je prostredníctvom realizácie rôznych projektov podporovať študentov najmä technických smerov v rozvoji ich vzdelania a získavaní praktických zručností, a tým prispieť k budovaniu znalostnej a vedomostnej ekonomiky založenej na rozvoji ľudských zdrojov. Okrem svojho hlavného zamerania má Nadácia Jána Korca záujem plniť individuálne určenú pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ako aj napomáhať rozvoju a ochrane duchovných a kultúrnych hodnôt.“

Nadácia Jána Korca aj tento rok prijíma žiadosti o individuálnu pomoc určenú našim pacientom. Vzhľadom na svoju pôsobnosť sa prednostne zameriava na žiadateľov z Trnavského samosprávneho kraja. Preto určite nezabudnite svoje žiadosti posielať celeročne na adresu:

Nadácia Jána Korca
Okružná 5
918 64 Trnava
Slovenská republika

E-mail: martina.rosetzka@vuje.sk