Novinky z ADELI Medical Centra – LOGOPEA

ADELI Medical Center rozširuje svoje služby o externú logopédiu. Sprístupnenie špecifickej logopedickej starostlivosti založenej na báze kontinuálnej externej – ambulantnej formy iniciovala vedúca logopedického oddelenia a odborná garantka ADELI Medical Centra PaedDr. Adelaida Fábianová. Pôvodným zámerom bolo pokračovať v terapii klientov i po ukončení ich rehabilitačného pobytu v ADELI Medical Centre, avšak podnetom sa stali aj mnohé požiadavky samotných pacientov a ich príbuzných o rozšírenie pôsobnosti samostatných logopedických odborných služieb. Zameranie logopedickej intervencie nadväzuje na bohaté praktické skúsenosti s pacientmi s neurogénnymi a neurovývinovými poruchami.

Viac informácií nájdete na novej webovej stránke https://www.logopea.sk

Prihlásiť sa môžete aj online na odkaze https://www.logopea.sk/logopedicka-konzultacia/