Letáčik k 2%

Pomôže Vám pri získavaní nových darcov.

Ak plánujete osloviť nových darcov, môžeme Vám spracovať a zaslať letáčik s príbehom a fotkou dieťaťa alebo dospelého, pre ktorých chcete 2% získavať. V letáčiku budú uvedené
aj stručné informácie o Nadácii Adeli.

V prípade záujmu prosím píšte na mailovú adresu michalcikova@www.nadaciaadeli.sk