Každý pracujúci človek môže pomôcť poukázaním 2% zo svojich zaplatených daní. Prosím, zapojte sa. Ľudia trpiaci neurologickými ochoreniami, vrodenými či získanými, vkladajú do Vás, darcov veľkú nádej. Ich túžbou je rozhýbať svoje telo a to sa dá len dôkladnou a intenzívnou rehabilitáciou.

Našou najväčšou pýchou v Nadácii ADELI sú ľudia, ktorí sa stavajú na vlastné nohy po rehabilitácii v ADELI, kde liečia svoje diagnózy ako kraniotrauma, mŕtvica, opuch mozgu alebo ich o pohyblivosť pripravila ťažká operácia mozgu. Sme tiež hrdí na rodičov, ktorí napriek diagnózam ako centrálna koordinačná porucha, detská mozgová obrana či rôzne genetické syndrómy bojujú s časom o čo najintenzívnejší vývoj svojho dieťaťa. V Nadácii ADELI si veľmi ceníme i kolegov terapeutov, osobnosti, v ktorých sa snúbi citlivosť, odbornosť a humor! ADELI je výnimočné miesto na tejto planéte a už neprekvapuje, že každoročne pomôže stovkám pacientov rehabilitovať podľa najnáročnejších kritérií pacienta a jeho najbližších.

V ADELI dosahujú klienti reálne výsledky! Neurorehabilitácia je nákladná, nakoľko rehabilitačných jednotiek týždenne je minimálne tridsať, cvičí sa „sviatok-piatok“, aj v vrátane soboty a neraz sa klientovi venujú aj dvaja vysokoškolsky vzdelaní terapeuti.

Nadácia ADELI víta každoročne takmer 200 nových členov Klubu Nadácie ADELI, ktorí potrebujú kvalitnú, multidisciplinárnu rehabilitáciu na jednom mieste, pod jednou strechou. V rámci intenzívneho, 2 týždňového pobytu v ADELI Medical Center v Piešťanoch rozvíjajú ich schopnosti fyzioterapeuti, klinické logopedičky, manuálni terapeuti a množstvo iných terapeutov na odborných terapiách. Bez nároku na províziu umožňuje Nadácia ADELI čerpať poukázané prostriedky na rehabilitačné pobyty, ktoré v takomto rozsahu neposkytuje žiadne iné rehabilitačné zariadenie nielen na Slovensku, ale ani v Európe. Dobrému menu prispieva aj OXYMED, hyperbarická oxygenoterapia. Tá ešte zvyšuje účinky neurorehabilitácie a má regeneračný a posilňujúci efekt na celý organizmus. Dôveru takmer 2000 klientov ročne si ADELI Medical Center získalo rešpektujúcim prístupom k požiadavkám klienta, jeho špeciálnych, jedinečných potrieb a akceptáciou ťažkých zdravotných stavov, ktorí nedostali rehabilitačnú pomoc inde. Predovšetkým sú však vizitkou Nadácie ADELI a ADELI Medical Centra reálne výsledky.

Budeme vďační, keď rozšírite davy darcov 2%. Podporiť môžete všeobecne Nadáciu alebo konkrétneho pacienta. Jedinou podmienkou je registrácia pacienta/ pacientky. So zverenými prostriedkami naložíme maximálne účelne a transparentne: nezabudnite sledovať rubriku, v ktorej píšeme príbehy pomoci: www.nadaciaadeli.sk