Chuť žiť lieči

Keby mali lekári čarovný prútik, priali by si pacientov, ktorí nezanedbávajú pravidelné prehliadky. Náhla cievna mozgová príhoda, ak sa už udeje, je zasa skúškou sily rodiny. Neurologička Dr. Kristína Saienko Šugárová má prax z kliniky v Leviciach a Nových Zámkoch, z vlastnej ambulancie a zbiera skúsenosti pôsobením v rehabilitačnom centre ADELI v Piešťanoch. Jej odborné aj ľudské poznanie zapadajú ako kamienky do mozaiky: Bojovať s cievnou mozgovou príhodou sa dá. Bojovať sa oplatí a chuť žiť sa dostaví.

Do nemocnice sa rúti sanitka s pacientom so znakmi mŕtvice. Pred vchodom na asfalte už čaká mladá neurologička, vyzbrojená na odbery a podanie prvej dávky liečby. Pacienta vyložia a ona stláča stopky. Ak nie je práve k dispozícii ošetrovateľ, pretože možno práve sadruje zlomeninu, pomáha pri prevoze na CT záchranárom sama. Kým sa nezobrazí sieť ciev v mozgu na CT, víria v jej hlave samé otázky: Volal pacient záchranku hneď alebo vyčkával? Počas každej minúty nedokrveného mozgu krvnou zrazeninou umiera 1,9 milióna nervových buniek. Každá stratená minúta môže znamenať rozsiahlejšie škody v mozgu pacienta. Aký typ cievnej mozgovej príhody pacienta postihol? Stopky bežia. Od príjmu pacienta na CT pracovisko po podanie prvého sústa liečby – tzv. bolusu je rekord mladej doktorky Kristíny 11 minút. Inde a inokedy to môže byť aj 40 minút! Dnešku prialo šťastie. Vzniká plán ďalších krokov liečby. Jedno je isté: Ak sa reťaz spolupráce v akútnej medicíne zdrží, skaza v mozgu pokračuje. Šance pacienta vrátiť mu plné zdravie rednú.

NA ŽIVOTE ZÁLEŽÍ

Dá sa povedať, že samotné stretnutie s neurologičkou Dr. Kristínou Saienko Šugárovou má liečivý účinok.  Keď sa rozhovorí o „fintách“, ktorými sa dajú ešte ubrať pri záchrane pacienta v manažmente starostlivosti život-uberajúce minúty, cítite bezpečie a pokoj. Akútna liečba cievnej mozgovej príhody je podľa nej najvzrušujúcejšia časť neurológie. „Ak Vám privezú pacienta s mozgovou porážkou a vy sa s ním na druhý deň môžete rozprávať, pacient alebo pacientka je sebestačná, funkčná – je to pocit na nezaplatenie. Táto práca vám dá pocítiť silu akútneho rozhodnutia o budúcnosti pacienta.“ Zvlášť, keď si uvedomíme ťažké pracovné podmienky našich lekárov, je každá správa o tom, ako na pacientovi záleží, balzamom pre dušu. Kristína nie je vďaka Bohu vymyslenou akčnou hrdinkou, neodišla do zahraničia a pôsobí tu, na Slovensku. Pre nás ako pacientov sa potvrdzuje, že nádej existuje. Ako pacienti by sme však mali byť tiež akčnejší…

KEĎ SA DRUHÝKRÁT NARODÍME

Mladú neurologičku znepokojujú počty tých „odvrátiteľných“ prípadov. Časté sú prípady pacientov, ktorí nekonali a otáľali vyhľadať lekára, keď príznaky straty funkčnosti boli očividné. „Ovisnutý kútik úst, necitlivosť prstov, zmena reči, dezorientovanosť, dokonca len závraty“-vymenuje Dr. Saienko Šugárová len niektoré z prejavov zmien vo výžive mozgu. Tieto môžu vyústiť do trvalého, nezvratného poškodenia a zníženia kvality života. Svoju daň  v podobe mŕtvice si vyberajú viac pacienti, ktorí netušia, že majú poruchu srdcového rytmu alebo zrážanlivosti krvi, i tí, čo si nesledujú vysoký krvný tlak. Mnohí potom (a neskoro) hľadajú „čarovný prútik“ u lekára v podobe lieku, ktorý by im vrátil pohyblivosť a reč. Iní pacienti z ambulancie Dr. Šugárovej zasa vnímajú mŕtvicu ako zdvihnutý prst osudu a prehodnotia svoj vzťah k vlastnému zdraviu. Začínajú si život vážiť.

NÁVOD NA ZLEPŠENIE EXISTUJE: REHABILITOVAŤ, REHABILITOVAŤ, REHABILITOVAŤ

Ideálny scenár rýchlej zdravotnej pomoci však nie je vždy možný a rozsah poškodenia spôsobí nefunkčnosť mozgu. Pacient zostáva imobilný, plienkovaný, nie je schopný obslúžiť sa sám a je odkázaný na 24 hodinovú starostlivosť. „V akútnej medicíne zachraňujeme mozog, stabilizujeme pacienta. Z fyziologickými následkami už nepracujeme, to je parketa rehabilitačných lekárov a fyzioterapeutov. Je dôležité, aká bude kvalita života po cievnej príhode. Veď vážne postihnutie člena rodiny je aj socioekonomický problém. Až v ADELI som si uvedomila neuveriteľný rozsah možností, ktorými sa pacientovi dá zlepšiť život. Do môjho príchodu do ADELI som toto centrum poznala len z počutia od pacientov, ktorí v beznádejnom stave opúšťali nemocnicu a smerovali sem. Tí pacienti mali jedno spoločné: rodinu, ktorá sčasti bojovala za nich a išli na rehabilitáciu vyťažiť maximum. Po rokoch som teraz stretla bývalú pacientku. Chodí už len s francúzskou barlou.“

KEĎ SÁM LEKÁR ZOSTÁVA ŠOKOVANÝ…

„Účinok rehabilitácie závisí samozrejme od veľkej intenzity. Ale je to i o srdečnosti, s ktorou sa tu pracuje s pacientami. Terapeuti ženú pacientov vpred. Rodinná atmosféra hrá obrovskú rolu, pretože vidím, ako sa pacienti tešia na ľudí, ktorí v ADELI pracujú. Vidím fantastické výsledky. Po 2 týždňoch badať pokroky a nielen u pacientov po porážke. Stretávam sa s pacientami, ktorí mali úrazy mozgu, boli v kóme. Jedného mladého pacienta odporučili matke umiestniť do domova sociálnej starostlivosti dôstojne dožiť. Teraz chodí o paličke, komunikuje – je to zázrak. Z hľadiska medicíny je to neuveriteľné. Oni sa však tak nabudili, že on chce žiť a bojovať, aj kvôli mamke, aj kvôli sebe… začínam rozumieť tomu, že v ADELI sa naozaj tieto sny plnia. Dokazuje sa, že medicína nemá konečné slovo v určení prognózy pacienta“.  

LEKCIA Z ADELI

„Tá znie jednoducho. Bývala som skeptická, priznám sa. Po prekvapeniach, ktoré vidím v ADELI, hovorím aj každému na ambulancii: ŠANCA JE VŽDY. Navyše už rozoznám prípady, ktoré majú jednoznačnú šancu.“

Dr. Kristína Saienko Šugárová (31) je rodáčkou zo Šiah. Lekárkou sa túžila stať od detstva. Po vzore mamy, zdravotnej sestry, ošetrovala bábiky, psíkov a mačky. V roku 2009 bola prijatá na Lekársku fakultu UK v Bratislave, počas štúdia, od 4. ročníka každé prázdniny praxovala na Neurológii v levickej nemocnici. V apríli 2021 získala špecializáciu v odbore neurológia na SZU Bratislava. Od roku 2015 pracovala na Neurologickom oddelení v levickej nemocnici a ako externý zamestnanec FN v Nových Zámkoch. Aktuálne sa venuje ambulantným pacientom v Leviciach, pacientom neurorehabilitačného centra ADELI ako aj osvete prevencie náhlych cievnych mozgových príhod. Je vydatá, manžel Dr. Maksym Saienko je primárom Interného oddelenia nemocnice AGEL v Leviciach.