Nadácia J&T – Prvosienka

Projekt Nadácie ADELI a Nadácie J&T

Projekt sa realizuje od roku 2016

Rok 2016

Finančná podpora: 15.468,-EUR

Počet podporených pacientov: 6

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 2.578,-EUR