Nadácia Jána Korca – Energiou k pohybu

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie Jána Korca

Projekt sa realizuje od roku 2016

 

Rok 2016 / I.

Finančná podpora: 20.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 16

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.250,-EUR

 

Rok 2016 / II.

Finančná podpora: 15.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 16

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 850,- EUR, 3.000,-EUR

 

Rok 2017 / I.

Finančná podpora: 20.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 10

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 2.000,-EUR