Dôvera – zverejnenie výsledkov
jarného kola

Výsledky jarného kola grantového programu „Bojovníci za zdravie 2019“, ktorý vyhlásila Poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska nájdete tu: https://www.dovera.sk/bojovnici/hlasovanie-2019-1

Všetci žiadatelia budú kontaktovaní zamestnancami poisťovne Dôvera.