fbpx

Charitatívny kalendár ADELI 2023

Milí priatelia a podporovatelia ADELI,

s radosťou Vám predstavujem charitatívny kalendár Nadácie ADELI na rok 2023. Nesie sa v znamení témy „SILA LÁSKY A TRADÍCIE“.

Naše korene, z nich vyplývajúce zvyky a tradície a tiež láska prúdiaca generáciami, sú zdrojom nášho napredovania vo všetkých oblastiach života. Zdolať prekážky na ceste k stratenému zdraviu, chce čerpať z tých najhlbších zdrojov. Veríme, že energiu vloženú do nášho kalendára precítite a povedie Vás úspešne nadchádzajúcim rokom.

Tvárou a krstným otcom nášho kalendára je známa osobnosť Slovenska, výnimočný a láskavý človek sršiaci pozitívnou energiou ONDREJ KANDRÁČ, huslista, primáš, moderátor, folklorista a umelecký režisér.

Náš nový kalendár je plný farieb vďaka kráse krojov, v ktorých je ukrytá tvorivosť a umenie našich predkov. Kalendár zobrazuje to, v čo veríme: že láska a tradície sú silné a vždy, keď sa cítime slabší, smutnejší, osamelejší, zradení osudom –  v láske a v koreňoch nájdeme pevný štartovací bod.

Ďakujem našim pacientom, fyzioterapeutom a priaznivcom, najmä Martinke Kluchovej, Sonke Chamulovej, Danke Štaffenovej, Lejke Vidňanský – vďaka ktorým sa dostali kroje do ADELI.

Ďakujem aj za ochotu našich kolegov a pacientov obliecť sa do krojov a pózovať nášmu fotografovi Romanovi Benickému, ktorého požiadavky na pózovanie sú často naozaj jedinečné, ale práve vďaka jeho kreativite je kalendár SILA LÁSKY A TRADÍCIE naozaj výnimočný. Nech sa páči presvedčte sa.

PREČO A AKO SI KÚPIŤ CHARITATÍVNY KALENDÁR SILA LÁSKY A TRADÍCIE?

KALENDÁR SILA LÁSKY A TRADÍCIE JE KALENDÁR POMOCI.

KÚPOU KALENDÁRA PRISPIEVATE NA NEUROREHABILITÁCIU PACIENTOV V ADELI MEDICAL CENTER.

  1. CENA KALENDÁRA PRE ČLENOV KLUBU NADÁCIE JE 7 EUR VRÁTANE DPH.
  2. CENA KALENDÁRA PRE NEČLENOV KLUBU NADÁCIE JE 12 EUR VRÁTANE DPH.

Členom Klubu Nadácie ADELI sa z každého kalendára ukladá na ich osobné konto v Nadácii suma 4,50 EUR na neurorehabilitáciu v ADELI Medical Center.

Čiastka od nečlenov Klubu Nadácie je určená na liečbu pacientov v ADELI Medical Center.

 AKO SI OBJEDNAŤ KALENDÁR?

  1. OBJEDNÁVAŤ KALENDÁR MÔŽETE NIŽSIE NA TEJTO STRÁNKE CEZ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR
  2. ALEBO KONTAKTUJTE MONIKU LAZARČÍKOVÚ: tel.: +421 910 836 898e-mail: monika.lazarcikova@nadaciaadeli.sk

Prajem veľa zdravia a spokojnosti

Ing. Zuzana Cyprichová
Riaditeľka a správkyňa Nadácie ADELI

Objednávkový formulár

Objednávka kalendára 2023
Obejdnávka na firmu
Vyberte si či ste členom Klubu Nadácie ADELI:
Minimálny odber 10 kusov kalendárov
Ak neuvediete konkrétne meno podporujete liečbu pacientov podľa výberu Nadácie ADELI.
  • Objednávky kalendárov uskutočňujte, prosím, cez horeuvedený objednávkový formulár.
  • Úhradu za dodanie kalendárov štandardne predpokladáme formou dobierky priamo pri ich preberaní od kuriéra. V prípade, že nie ste schopný pri objednávaní väčšieho počtu kusov kalendára zaplatiť ihneď pri preberaní zásielky, kontaktujte vopred pani Moniku Lazarčíkovú so žiadosťou o vystavenie faktúry s dohodnutou dobou splatnosti. Inak budeme predpokladať zaplatenie za dodávku kalendárov priamo pri ich preberaní od kuriéra.
  • Pokiaľ má o kúpu kalendárov záujem právnická osoba, je potrebné objednávkový formulár vyplniť s údajmi tejto spoločnosti. Dôvodom je skutočnosť, že nákup kalendárov si právnická osoba účtuje do nákladov, čo je pre ňu účtovne a daňovo výhodné.
  • Predávať kalendár môžu aj rodiny, ktoré nemajú svojho hendikepovaného príbuzného priamo v kalendári vyfoteného, avšak majú záujem pre neho získať financie na liečbu v ADELI Medical Center. V tom prípade je potrebné pri objednávke kalendára uviesť celé meno a priezvisko, kto má byť podporený. Peniaze z predaja budú uložené na účte Nadácie ADELI na meno tejto osoby.

© 2024 Nadácia ADELI. Všetky práva vyhradené.