PROJEKT POHNI SRDCOM

Vznikol pred Vianocami v roku 2018, konal sa aj v roku 2019 a prirodzene, v roku 2021 má svoje pokračovanie. My v Nadácii ADELI cítime zodpovednosť za tých, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, s ťažkým neurologickým ochorením a navyše bez opory rodiny. Tento rok chceme dať novú šancu na lepší život predovšetkým deťom z Detských domovov (po novom Centier pre deti a rodiny).

Vyzývame aj Vás podporiť pacientov s vyhliadkami na najlepší možný psycho- a grafomotorický vývin. Deti zo znevýhodnených prostredí majú často zameškaný vývin a veľké riziko znevýhodnenia.

Cieľom projektu POHNI SRDCOM  je umožniť deťom a mladým dospelým v starostlivosti štátu čo najsamostatnejšiu budúcnosť.

Kliknite na banner a zistite, ako môžete pomôcť.