Zsolt Radič

Poďakovanie za Zsoltíka – SEN SA STAL SKUTOČNOSŤOU

Chlapček z detského domova a Rehabilitačné centrum ADELI v Piešťanoch. Zsoltík a veľká suma peňazí. V minulosti protiklady na míle od seba vzdialené. Ich spojenie – len nesmelo tlejúce v našich predstavách. Dnes môžeme povedať, že dlho snívaný sen sa stal realitou.

Ako k tomu došlo? Nebyť spoločnosti NORMANDER a Nadácie ADELI nič z tohto by nebolo skutočné. Zsoltík si užil krásny deň plný zážitkov s Mikulášom na charitatívnej aukcii živých vianočných stromčekov, kde sa vďaka dobrým ľudom a ich ochote pomôcť vyzbierala prekvapujúco vysoká suma finančných prostriedkov. V januári sa z nich začalo čerpať a Zsoltík sa stal pravidelným návštevníkom rehabilitačného centra ADELI. Každý deň ho vítal milý a ochotný personál, ktorý sa mu naplno venoval niekoľko hodín denne. Či už to boli masáže, cvičenia, manuálne terapie, kyslíková terapia alebo logopedická starostlivosť a biofeedback, Zoltík mal z každej radosť a okolo seba rozdával úsmevy.

Musíme priznať, že načasovanie rehabilitácie prišlo v pravý čas. Po minuloročnej operácii a miernom zlepšení zdravotného stavu sme v ostatnom období u Zsoltíka pozorovali opäť zhoršovanie chôdze. Vďaka intenzívnej rehabilitácii sa podarilo znova ho naštartovať a posunúť ho vpred. Často používaný kočík a ťažkú chôdzu nahradili istejšie, stabilnejšie a hlavne samostatné krôčiky. Naučil sa došľapovať na celé chodidlá, dokáže sám vyjsť po schodoch. Zlepšila sa jeho celková motorická obratnosť, čím sa pohotovo zapojí do hier so súrodencami a ostatnými deťmi. Prechádzky sú pre neho zaujímavejšie, pretože môže sám skúmať okolie a rozvíjať jeho detskú zvedavosť. Pozorujeme, že je komunikatívnejší, dôkladnejšie artikuluje, reč je zrozumiteľnejšia. Je hrdý na to, ako sa mu darí a ľudia mu viac rozumejú. To ho motivuje k častejšiemu nadväzovaniu komunikácie s okolím.

Veľkým prekvapením je pre nás i to, že Zsolt sa začal po rehabilitácii po prvýkrát sám pýtať na toaletu. Ako 6-ročný bol počas celého dňa plienkovaný. Teraz používa plienky len v noci a v čase denného oddychu. Za Zsoltíka chceme touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí i malými kamienkami prispeli do nádhernej mozaiky kvalitnejšieho života jedného chlapčeka z detského domova. Poďakovanie patrí predovšetkým spoločnosti NORMANDER a Nadácii ADELI, bez ich finančnej podpory by sa sen nikdy nestal skutočnosťou.

Zsolt Radič a Detské mestečko, Trenčín – Zlatovce

Nadácia ADELI rehabilitácia príbeh Zsolta