Dominika Madalová

Rozhodnutie, to je kľúč k úspechu. Tiež som sa pred tri a pol rokmi rozhodla okamžite: 16-ročnú dcéru zrazilo auto z bicykla, zostala ochrnutá s diagnózou kvadruplégia. Známa, ktorá mala tiež úraz, mi odporučila právnu pomoc, neváhala som a dohodla som si s JUDr. Jakubom Mandelíkom v Bratislave stretnutie. Verím, že žiadne stretnutie nie je náhodné. Rozhodnutie padlo okamžite, JUDr. Mandelík vo mne vzbudil dôveru a dodnes som vďačná, že som sa tak rozhodla, pretože sa môžeme na neho spoľahnúť. Z finančných prostriedkov, ktoré sa mu podarilo vymôcť od poisťovne ako odškodné, hradím nákladnú liečbu a rehabilitácie a môžeme s dcérou dôstojne žiť a pomáha nám naďalej.

V priebehu troch rokov sme vyskúšali rôzne rehabilitačné zariadenia: NRC Kováčová, Vítkovickú nemocnicu i Rehacentrum v Jimramove na Vysočine. Najviac sa nám však osvedčili rehabilitácie v ADELI Medical Centre v Piešťanoch, kde sme sa dostali až dva roky od úrazu po vyliečení dekubitov, na odporúčanie našej známej. Tento rok sme absolvovali už štvrtý rehabilitačný pobyt, ktorý priniesol ďalšie zlepšenia. Dcéra je dnes síce stále odkázaná na mechanický vozík, keďže mala neúplne priečne poškodenú miechu, ale už je kvadruparetička, čo znamená, že sa jej zlepšila práca rúk natoľko, že sa dokáže sama najesť s ortézou na ruke. Vie obsluhovať počítač cez touchpad, dokáže sa  v sede na vozíku predkláňať i zakláňať, spevneli jej svaly brucha, chrbta a dokonca pri cvičení cítiť tlak v kolenách  K tomu všetkému sa učí na strednej škole, kde má individuálny plán a dnes je v maturitnom ročníku.

Od začiatku som nastavená tak, že keď mi príde do života niečo alebo niekto, kto svoju prácu robí kvalitne, od srdca a s viditeľnými výsledkami, má ľudský prístup, tak jeho služby využijem. Po osobných skúsenostiach šírim overenú kvalitu, a preto „posielam ďalej“. Každý z nás sa môže slobodne rozhodnúť, ktoré rehabilitácie považuje za najlepšie. My s Dominikou jednoznačne odporúčame ADELI Medical Centrum v Piešťanoch, kde k nám pristupujú ako ku partnerom. Od recepcie, cez upratovačky, až po skvelé asistentky, terapeutky a lekárov. Pre nás je ľudský prístup merítkom kvality. Vybavenie ADELI Medical Centra je na vysokej úrovni a nájdete tu všetko, čo potrebujete, aby ste sa tam cítili ako doma. A čo je dôležité, po každom dvojtýždňovom pobyte pozorujeme zlepšenia zdravotného stavu. Zároveň využívame možnosť zbierať 2% z daní a cez Nadáciu ADELI je to veľmi jednoduché. Následne sú vyzbierané finančné prostriedky použité na preplatenie rehabilitačných pobytov v ADELI.

Nadácia ADELI rehabilitácia príbeh Dominiky