Matúš Breznický
1. augusta 2019
Kľúč k zdravšej budúcnosti
Aneta Remišová
1. augusta 2019
Kľúč k zdravšej budúcnosti
Marek Salus
1. augusta 2019
Kľúč k zdravšej budúcnosti
Diana Dubeňová
1. augusta 2019
Terézia Melicherová
1. augusta 2019
Kľúč k zdravšej budúcnosti
Klára Oprondek
1. augusta 2019
Michal Ripel
1. augusta 2019
1. augusta 2019
Kľúč k zdravšej budúcnosti
Maximilián Kolesár
1. augusta 2019
Jozef Štanga
1. augusta 2019
Andrej Belák
1. augusta 2019
Miroslav Tóth
1. augusta 2019
Kľúč k zdravšej budúcnosti
1. augusta 2019
Erika Švecová
1. augusta 2019
Kľúč k zdravšej budúcnosti
Melania Zlatina
1. augusta 2019
Kľúč k zdravšej budúcnosti
1. augusta 2019
Kľúč k zdravšej budúcnosti
Linda Šimková
1. augusta 2019
Michal Keštefran
20. septembra 2019
Kľúč k zdravšej budúcnosti
Peter Husanica
1. augusta 2019
Kľúč k zdravšej budúcnosti
Filip Ficek
1. augusta 2019
Kľúč k zdravšej budúcnosti
Juraj Kmeťo
1. augusta 2019
Kľúč k zdravšej budúcnosti
Ján Kvičala
1. augusta 2019
Kľúč k zdravšej budúcnosti
Zachariáš Chumchal
1. augusta 2019