Zverejnenie výsledkov projektu „O krok vpred 2018“

Nadácia SPP prijala tento rok do uzávierky programu „O krok vpred 2018“ 186 žiadostí. Celková suma určená na tento projekt bola vo výške 50 000 Eur, ktorá bola v plnej miere prerozdelená medzi 39 podporených žiadateľov. Veríme, že aspoň takýmto spôsobom pomôžeme viacerým rodinám k zlepšeniu zdravotného stavu pacienta. Príspevok na rehabilitáciu je potrebné vyčerpať od 1. decembra 2018 do 31. júla 2019.

Zoznam podporených žiadateľov na rok 2018 nájdete tu: http://www.nadaciaspp.sk/sk/program-o-krok-vpred.