Veselé Vianoce všetkým

Opäť prišli Vianoce, tak ako každý rok. Tešíme sa na ne všetci, dospelí aj deti. My dospeláci sa často vraciame v spomienkach do detstva, ktoré nás hrejú pri srdci a čerpáme z nich celý náš život. Deti sú zase plné očakávaní, kedy zazvoní zvonček, rozsvieti sa stromček a rozbalia svoje vianočné priania.

Konečne prišiel čas spomaliť a zastaviť sa, stretnúť sa spoločne v rodinnom kruhu. Vianočný čas, kedy si oveľa viac vážime blízkosť človeka a ďakujeme za to, že sme prežili ďalší rok.

My vám všetkým prajeme: pokoj v duši, lásku v srdci, šťastie a zdravie posielame do vašich rodín a domovov.

Šťastné a veselé sviatky vianočné
Tím Nadácie ADELI