Projekt TRANSPETROL

Spoločný projekt spoločnosti Transpetrol a Nadácie ADELI

Spoločnosť Transpetrol v spolupráci s Nadáciou ADELI sa rozhodla v rámci spoločného projektu aj tento rok podporiť neurorehabilitačnú liečbu v ADELI Medical Center pre vybraných pacientov.

Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 800 Eur na rehabilitáciu v ADELI Medical Center. Svoje žiadosti posielajte najneskôr do 30.6.2018. Kontaktná osoba Zuzana Šmachová 0907 944 788 alebo e-mail: smachova@adelicenter.eu

Viac informácii o projekte nájdete tu: https://www.nadaciaadeli.sk/projekt-transpetrol/