Poukázanie 2% daní z príjmu

Milí členovia Klubu Nadácie ADELI,

opäť je tu mesiac január, kedy sa začínate pripravovať na zbieranie 2% dane z príjmu na financovanie rehabilitačného pobytu v ADELI Medical Centre v Piešťanoch.

Vedenie ADELI Medical Centra si cení Vašu snahu pomôcť Vašim blízkym, preto sa v roku 2019 rozhodlo prispieť naviac každému pacientovi dodatočne ďalšími 2% k celkovej sume vyzbieranej cez Nadáciu ADELI.

Aktuálne informácie o postupe na poukázanie nájdete tu:

https://www.nadaciaadeli.sk/nasa-cinnost/pomahame-ziskat-financne-prostriedky-na-neurorehabiliticiu/2-z-dani/postup-na-poukazanie/

Aktuálne tlačivá „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ na stiahnutie nájdete tu:

https://www.nadaciaadeli.sk/nasa-cinnost/pomahame-ziskat-financne-prostriedky-na-neurorehabiliticiu/2-z-dani/tlaciva-na-stiahnutie/

Upozornenie! Použite prosím aktuálne tlačivá, nakoľko iné tlačivá nebude daňový úrad akceptovať!

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

Obchodné meno:      Nadácia ADELI

Právna forma:           Nadácia

Sídlo:                            Hlboká 45, 921 01 Piešťany

IČO:                               42 400 970

V prípade potreby kontaktujte: Monika Lazarčíková – mobil: 0910 836 898, e-mail: monika.lazarcikova@www.nadaciaadeli.sk