Potrebujete sa poradiť? Využite novú bezplatnú službu pre pacientov ADELI Medical Centra!

PORADENSTVO                                                                                                                                     

SOCIÁLNE ● PRÁVNE ● MOTIVAČNÉ                                                                                                               

pre zdravotne postihnutých a ich rodiny

  • motivácia k plnohodnotnému a aktívnemu životu
  • prekonávanie obmedzení
  • možnosti štúdia
  • možnosti pracovného uplatnenia
  • možnosti športovania
  • sociálnoprávne poradenstvo
  • pomoc rodičom, ako nájsť rovnováhu medzi prílišnou starostlivosťou a ochranou a vedením k samostatnosti a nezávislosti

Poradenstvo poskytuje:

Mgr. Katarína Jobbágyová,
absolventka Právnickej fakulty UK,
absolventka školenia motivátorov PARALELA organizovaného SPV

Konzultáciu si dohodnite priamo s Mgr. Jobbágyovou na čísle: 0919 261 316.