Otvorenie nového Diagnostického centra v ADELI

Včasná diagnostika už od 28. dňa života dieťaťa

Všetci naši členovia a rodiny, ktoré sú pacientami ADELI Medical Centra veľmi dobre vedia, ako dôležité je začať včas rehabilitovať. Ihneď, ako je to možné, ako to zdravotný stav dieťaťa dovolí. Budeme Vám vďační, ak budete informácie o našom novom diagnostickom centre šíriť aj Vy medzi všetkých ľudí, ktorým táto správa môže pomôcť.

Včasnou a podrobnou vývinovou diagnostikou máme možnosť zistiť, či sa Vaše dieťatko správne vyvíja vo sfére zmyslového vnímania i motorického vývinu.

Prísť s dieťaťom na vyšetrenie do ADELI môžete, buď na základe odporúčania neonatológa, pediatra, neurológa, či iného odborníka, ktorý Vaše dieťa vyšetroval alebo na základe podozrenia nesprávneho vývinu dieťatka matkou / rodinou bez odporúčania lekára.

Multidisciplinárna spolupráca odborníkov v ADELI – rehabilitačný lekár, pediater, neurológ, fyzioterapeut, klinický logopéd prináša jedinečnú možnosť znižovať následky závažných vývinových porúch a redukovať alebo úplne zabrániť vzniku následných komplikácií u detí v budúcnosti.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky na čísle: 0911 943 239 alebo nás kontaktujte cez kontaktný formulár na webe ADELI tu: https://sk.adelicenter.eu/neurorehabilitacia/diagnosticke-centrum/