Odovzdanie dokladov k 2% dane z prijímu

Vážení zberatelia,

za účelom finalizácie spracovania 2% by sme Vás radi požiadali o opätovnú kontrolu všetkých Vašich podkladov týkajúcich sa 2% z daní, ktoré boli určené pre Nadáciu ADELI.

Pokiaľ ste ich omylom zaslali do APPA, poprosíme o urýchlené doručenie kópií na e-mailovú adresu:

monika.lazarcikova@www.nadaciaadeli.sk, prípadne poštou na adresu Nadácia ADELI, Hlboká 45, 921 01  Piešťany.

Ďakujeme za pochopenie