Odovzdanie dokladov k 2%

Vážení zberatelia,

radi by sme Vás upozornili na posledný termín odovzdania všetkých podkladov týkajúcich sa 2% z daní najneskôr do 21. júla 2017.

Všetky podklady prosím zasielajte :

  • – emailom na adresu: monika.lazarcikova@www.nadaciaadeli.sk
  • – poštou na adresu: Nadácia ADELI, Hlboká 45, 921 01 Piešťany, alebo
  • – osobne do ADELI Medical Centra zástupcom Nadácie ADELI
  • nezabudnite pripísať pre koho sú prostriedky z 2% určené (meno a priezvisko pacienta)

Ďakujeme.