Kľúč k zdravšej budúcnosti

 Najmenšie bábätká sa ešte nepohybujú a nekomunikujú. Ako môžeme zistiť, že ich vývoj nebude prebiehať správne? Kedy musí matka alebo lekár spozornieť?

Na tieto i ďalšie otázky Vám odpovie najnovšia informačná kampaň, vlastný projekt Nadácie ADELI s názvom Kľúč k zdravšej budúcnosti. Pod týmto názvom Vás budeme najbližšie týždne informovať o úskaliach i nádeji detí s centrálnou koordinačnou poruchou a inými prejavmi oneskoreného vývinu či zo známych alebo neznámych príčin.

Aký je náš cieľ?

Cieľom je podnietiť záujem rodičov a scitlivieť verejnosť na nenápadné signály neskorších viditeľných prejavov zameškávajúceho vývinu, pomôcť im rozpoznať tieto anomálie a skrátiť im cestu k pomoci, terapii, rehabilitácii…a teda i zdravšej budúcnosti.

Prečo sa téme venujeme?

Každá mama túži po zdravom dieťatku. Hoci Vy ako matka ste nič nezanedbali, vývin Vášho bábätka môže byť nenápadne ohrozený stresom, bakteriálnym či vírusovým ochorením, komplikovaným pôrodom, v neposlednom rade genetikou. Nie vždy sa však lekár alebo matka dokáže vyrovnať s podozrením na patologický prejav. Téma si preto vyžaduje veľa taktu a ohľaduplnosti. Na druhej strane nesmú rodičia s terapeutickou intervenciou čakať. Čím skôr sa totiž s terapiu začne, tým väčšia je šanca na akceleráciu vývinu a elimináciu neskorších dopadov.

Z akej skúsenosti vychádzame?

Sme často svedkami podceňovania problému. Internet je plný predčasniatok, ktorým „nič nie je“, sme svedkami zľahčovania problému i výsmechu, články expertov komentujú, dokonca opravujú laici, médiá pracujú viac s emóciami ako faktami. Pritom my v ADELI sme presvedčení, že o rizikách treba hovoriť, ale takisto jednotlivé prípady treba prísne individualizovať a špecifikovať.

Odmietame stratégiu „vyčkávania“, keď treba nečinne nechať dieťa dozrieť bez podpory.

Okrem toho, že Vás chceme kompetentne informovať, dúfame, budete živo reagovať na diskutované témy.

V neposlednom rade Vás pozývame prispieť rodinám, ktoré túžia získať Kľúč od zdravšej budúcnosti pre svojich potomkov.

Solidaritu a pomoc považujeme aj v dnešnej dobe za jediné východisko.

Čítajte príbehy detí s rizikovým vývinom v rubrike „Pomoc potrebujú“ a prispejte prosím na terapiu podporujúcu motorické a mentálne schopnosti detí s ohrozeným vývinom.

Dajte prosím rizikovým deťom do vienka kľúč od zdravšej budúcnosti.

Ďakujeme.

Nadácia ADELI