Informácia k vyzbieraným 2%

Vážení zberatelia,

vedenie ADELI Medical Centra sa v tomto roku opäť rozhodlo prispieť každému pacientovi bonusom vo výške 2% z celkovej vyzbieranej sumy 2% zo zaplatenej dane v roku 2018 cez Nadáciu ADELI.

V týchto dňoch Vám budú zasielané e-mailom, v prípade neuvedenia e-mailového kontaktu v Klube Nadácie ADELI poštou listy. V listoch Vám oznamujeme sumu 2% podielu z dane zaplatenej v roku 2017,  ktorú ste získali v roku 2018 a zároveň aj výšku bonusu, ktorú sa rozhodlo venovať vedenie ADELI Medical Centra.

Skontrolujte si prosím tieto údaje s Vami zaslanými materiálmi. V prípade zistenia rozdielu a nejasností, kontaktujte nás najneskôr do 30.10.2018. Kontaktná osoba: Monika Lazarčíková 0910 836 898, e-mail: monika.lazarcikova@www.nadaciaadeli.sk.