Informácia k vyzbieranej sume z 2% z daní

Vážení zberatelia,

v týchto dňoch Vám boli zasielané e-mailom, v prípade neuvedenia e-mailového kontaktu v Klube Nadácie ADELI poštou listy. V listoch sme Vám oznámili sumu z 2% podielu z dane zaplatenej v roku 2016, ktorú ste získali v roku 2017 a zároveň aj výšku bonusu, ktorú sa v roku 2017 rozhodlo venovať vedenie ADELI Medical Centra k celkovej vyzbieranej sume cez Nadáciu ADELI.

Skontrolujte si prosím tieto údaje s Vami zaslanými materiálmi. V prípade zistenia rozdielu a nejasností, kontaktujte nás najneskôr do 30.10.2017.

Kontaktná osoba: Monika Lazarčíková – 0910 836 898, e-mail: monika.lazarcikova@www.nadaciaadeli.sk.