Grantový program PODANÁ RUKA I.

Pre tých, ktorí potrebujú pomoc s dofinancovaním liečby do konca roka 2017, dávame do pozornosti grantový program Nadácie ADELI a ADELI Medical Center s názvom PODANÁ RUKA I. Program je otvorený od 1.9. do 30.9.2017 a členovia Klubu Nadácie ADELI v ňom môžu získať príspevok do výšky 500 Eur. Všetky podrobné informácie o tomto programe a formulár žiadosti nájdete tu:

https://www.nadaciaadeli.sk/podana-ruka-i/

https://www.nadaciaadeli.sk/wp-content/uploads/Formular-ziadosti-Podana-ruka-I.pdf