Charita pod novým stanom

Ďakujeme firme Expodom za darovanie predajného stánku na charitatívne účely.

Nadácia ADELI pomáha pacientom s neurologickými poruchami so získavaním finančných prostriedkov na liečbu v ADELI Medical Center. V spolupráci s partnerskými organizáciami a tiež priamo s rodinami našich klientov, pripravuje Nadácia ADELI rôzne charitatívne akcie s cieľom získavať financie potrebné na rehabilitáciu v ADELI Medical Center. Najmä spoločné charitatívne akcie s rodinami našich pacientov sa často konajú vonku v prírode. Preto sme veľmi vďační firme Expodom.sk za ich ochotu a štedrosť, nakoľko nám darovali promo stánok, ktorý využijeme pri ďalších našich aktivitách. Stánok s rozmermi 2 x 3m nám bude slúžiť na charitatívne účely aj po ďalšie roky.