ADELI Medical Center je partnerom GRANTOVÉHO PROGRAMU Nadácie SPP - O KROK VPRED.

Milí priatelia ADELI, dávame na známosť dôležitú správu: ADELI…