2% z daní pre Nadáciu ADELI

Vážení zberatelia 2% z daní pre Nadáciu ADELI,

za účelom finalizácie spracovania 2% by sme Vás radi požiadali o odovzdanie podkladov týkajúcich sa 2% z daní najneskôr do 31.7.2018.

V priebehu septembra Vám budú mailom, prípadne poštou zasielané listy, oznamujúce sumu 2% podielu z dane zaplatenej v roku 2017, ktorú ste si vyzbierali v roku 2018. Presnú sumu, ktorú ste vyzbierali, budete môcť vidieť pripísanú na svojom účte v mesiaci október.

Prostriedky, ktoré sú už pripísané na účte Nadácie ADELI môžete začať čerpať v priebehu mesiaca júl. V prípade otázok nás kontaktujte prosím priamo v Nadácii ADELI, príp. telefonicky – Monika Lazarčíková 0910 836 898 alebo na mail: monika.lazarcikova@www.nadaciaadeli.sk