SEMINÁR SENZOMOTORICKÁ STIMULÁCIA II.

SENZOMOTORICKÁ STIMULÁCIA SO ZAMERANÍM NA KŔMENIE

Vzhľadom na časté otázky rodičov týkajúce sa správneho príjmu potravy detí so psychomotorickým oneskorením, prichádzame s ďalším seminárom, nadväzujúcim na prvý s názvom Senzomotorická stimulácia I. Seminár bude zároveň prospešný aj pre rodiny, ktoré neabsolvovali náš septembrový kurz, keďže jeho obsahom bude samostatná kapitola života detí s hendikepom – kŕmenie a všetko s tým súvisiace.

AKÝM SPÔSOBOM JE DÔLEŽITÉ KŔMIŤ DETI? KEDY JE DIEŤA SCHOPNÉ HRÝZŤ A ŽUŤ? AKÉ SÚ VAROVNÉ SIGNÁLY NARUŠENÉHO PREHĹTANIA? AKÝ JE ROZDIEL MEDZI PREHĹTANÍM MALÝCH A VÄČŠÍCH DETÍ? V AKOM ČASE A AKÉ DETI MÔŽU JESŤ TUHŠIU POTRAVU? AKO SPRÁVNE ZVOLIŤ POLOHU NA KŔMENIE? AKO UPRAVIŤ PODMIENKY NA KŔMENIE V DOMÁCOM PROSTREDÍ?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky dostanete odpoveď na seminári, ktorý budú viesť odborníčky s mnohoročnou praxou v odboroch klinická logopédia a detská rehabilitácia a fyzioterapia:

 • PaedDr. Adelaida Fábianová, klinická logopedička, garantka logopedického oddelenia a vedúca logopedického centra Logopea v ADELI Medical Centre,
 • Bc. Zuzana Hejduková, vedúca fyzioterapeutka oddelenia ranej rehabilitácie BabyMed v ADELI Medical Centre.

PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ A AKO VÁM POMÔŽE

Tento seminár je primárne určený pre laickú verejnosť – rodičov, rodinných príslušníkov, blízkych a opatrovateľov zdravotne hendikepovaných detí a detí zaostávajúcich vo vývoji.

Obsahovo sa zameriame na rozpoznanie varovných signálov narušeného prehĺtania, prispôsobenie stravy deťom s rôznym hendikepom, príjem tuhej stravy, nastavenie správnych polôh a úpravu domácich podmienok pri kŕmení v prospech rodiny a hendikepovaného. Predvedieme oromotorické cvičenia, podporné stimulačné techniky a vysvetlíme rozdiel medzi prehĺtaním malých a väčších detí.

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA

24. 2. 2018 v rozmedzí 6 hodín v ADELI Medical Center, Hlboká 45, 921 01 Piešťany.

POČET ÚČASTNÍKOV LIMITOVANÝ NA

Maximálne 16 účastníkov vzhľadom na záujem prednášajúcich kvalitne informovať a prakticky naučiť zúčastnených všetky zručnosti, ktoré budú obsahovou náplňou tohto seminára.

ČO VÁM NA SEMINÁRI UKÁŽEME A ČO SA U NÁS NAUČÍTE?

 • Objasníme varovné signály narušeného prehĺtania.
 • Ukážeme ako správne kŕmiť Vaše deti.
 • Poskytneme rady na korekciu držania tela detí so zmeneným svalovým napätím.
 • Vysvetlíme dôležitosť dynamickej trupovej ortézy.
 • Navrhneme správne polohy na kŕmenie Vašich detí.
 • Predvedieme podporné stimulačné techniky.
 • Nastavíme podmienky vhodné na kŕmenie v domácom prostredí.
 • Pomôžeme s radami o zavádzaní a príjme tuhej stravy.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

 • 40 Eur / osoba – štandardný poplatok.
 • 30 Eur / osoba – zvýhodnený poplatok pre členov klubu Nadácie ADELI.
 • Poplatok zahŕňa odborný program seminára spojený s prehliadkou ADELI Medical Centra, občerstvenie, informačné materiály o ADELI Medical Centre a Nadácii ADELI s písacími potrebami na seminár.
 • Spôsob úhrady poplatku je súčasťou prihlasovacieho formulára.

PROGRAM SEMINÁRA:

8:00 – 8:30 hod.: Registrácia účastníkov.

8:30 – 10:00 hod.: Prehĺtanie a príjem potravy.

 • Anatómia a fyziológia prehĺtania.
 • Príjem potravy u malých detí.
 • Varovné signály detí s problémami pri prehĺtaní.

10:00 – 10:15 hod.: Prestávka.

10:15 – 11:30 hod.: Kŕmenie.

 • Podporné stimulačné techniky.
 • Korekcia držania tela detí so zmeneným svalovým napätím.
 • Dynamická trupová ortéza.

11:30 – 11:45 hod.: Prestávka.

11:45 – 12:45 hod.: Aktívne a pasívne cvičenia oromotorického systému.

12:45 – 13:00 hod.: Prestávka.

13:00 – 14:00 hod.: Prehliadka ADELI Medical Centra.

 • Prezentácia ako prebieha rehabilitácia a starostlivosť o našich pacientov, prehliadka jednotlivých oddelení spojená s výkladom o poskytovaných terapiách v ADELI Medical Center.
 • Poskytnutie informácií o možnostiach financovania liečby v ADELI Medical Centre prostredníctvom Nadácie ADELI, ako aj iných dostupných zdrojov.

[vfb id=’6′]