fbpx

Verejné zbierky – predbežné a záverečné správy Nadácie ADELI

NADÁCIA ADELI POMÁHA X.

NADÁCIA ADELI POMÁHA IX.

NADÁCIA ADELI POMÁHA VIII.

NADÁCIA ADELI POMÁHA VII.

NADÁCIA ADELI POMÁHA II.

Spôsob vykonávania verejnej zbierky: zasielaním darcovských správ SMS (DMS) prostredníctvom Fóra donorov, spoločnosti DMS Service a mobilných operátorov na číslo 877. Znenie darcovskej SMS v tvare:

DMS ADELI (DMS medzera ADELI) na číslo 877.

Cena jednej DMS je 2 Eurá. Podiel prevádzaný na osobitný účet zbierky je 96% z každej DMS, t.j. 1,92 Eur.

© 2024 Nadácia ADELI. Všetky práva vyhradené.