SOCIÁLNO MOTIVAČNÉ PORADENSTVO

Príďte sa poradiť ako žiť aktívny, samostatnejší a lepší život.

Srdečne Vás pozývam využiť možnosť sociálno motivačného poradenstva, pri ktorom rodičov detí s postihnutím, ako aj takéto deti či dospelých, motivujem k využívaniu  širokého spektra možností pre aktívny život, ako je: vzdelávanie, štúdium, zamestnanie či samostatná zárobková činnosť, chránená dielňa, športy, záľuby, cestovanie, spoločenský život a mnohé ďalšie. Hlavným cieľom je samostatný a aktívny život.