Keď je prebudenie zázrak – bdelá kóma

Bdelá kóma. Túto diagnózu by sme mohli označiť ako oxymoron, keďže ide o dva nezlučiteľné významy. Ak sa osoba nachádza v kóme, nemôže byť predsa bdelá. Či?

Vo svojej podstate ide o poruchu vedomia. Na kómu sa v minulosti pozeralo ako na stav ľudí neschopných vnímať. Dnes už vieme, že každý človek aj s minimálnym stavom vedomia je schopný vnímať niektorým zo svojich zmyslov. Preto je mimoriadne dôležité aký postoj zaujmeme voči pacientovi, ktorý sa nachádza v tzv. bdelej kóme.

Preto je kóma len jedným z niekoľkých stupňov na škále ľudského vedomia. Ďalším je striedanie fáz spánku a bdenia, či stav, kedy pacient odpovedá na vonkajšie podnety iba minimálne alebo stav, kedy si pacienti uvedomujú samých seba, no sú paralyzovaní, či neschopní reakcie.

Ďalším prípadom je aj lekársky vyvolaná kóma (alebo inak umelý spánok), ktorá má za úlohu rýchlejšiu regeneráciu mozgu a celého organizmu. Lekári ju môžu navodiť v prípade závažného úrazu, aby sa predišlo veľmi nebezpečnému opuchu mozgu, alebo pri príliš stresujúcich situáciách pre organizmus ako napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, podstúpenie náročného zákroku a podobne. Takýto pacient je udržiavaný v stave nevedomia, kedy sú znížené metabolické požiadavky mozgu a stačí mu k fungovaniu menšie množstvo kyslíka. Takto sa chránia nepoškodené tkanivá a zároveň tie poškodené dostávajú priestor na rýchlejšiu regeneráciu. Človek v takomto stave nevníma bolesť.

V podstate by sme vedeli stav kómy, či umelého spánku prirovnať k funkcii reštartovania počítača. Hneď ako nastane fatálna chyba, ktorá môže viesť k závažnému poškodeniu, operačný systém spúšťa obranný mechanizmus prerušujúci chod celého systému. Organizmus tak zostáva v núdzovom režime, aby zabránil deštrukcii tých najdôležitejších častí a zároveň, aby naštartoval okamžitú regeneráciu systému.

Kóma tiež neznamená mozgovú smrť, ako si mnohí predstavujú. Záleží od prípadu, no mnohé funkcie mozgu zostávajú zachovalé a niektoré sa dokážu časom obnoviť. Všetko je však individuálne. Príčinou stavu kómy je poškodenie ascendentného retikulárneho aktivačného systému a teda časti mozgu, ktorá má na starosti prebúdzanie sa.

A ako sa človek vôbec dostane do stavu bdelej kómy? (inak Coma vigile alebo Apalický syndróm). Môže sa to stať hneď niekoľkými príčinami. Následkom úrazu mozgu, silného úderu, krvácania, pri otrave, pri nedostatku kyslíka, či závažnou chorobou. Veľké množstvo ľudí upadne do bdelej kómy po mozgovej príhode, či srdcovom infarkte. Ako dôsledok nasledujú neurologické výpadky i ťažké komatické stavy, z ktorých sa pacient nemusí prebrať týždne, či roky alebo vôbec. Nikto nevie predurčiť, koľko trvá komatický stav a či sa spojenia v mozgu obnovia. Mozog je veľmi nevyspytateľná veličina a u každého reaguje individuálne. No jedno spája všetkých – potreba začať s okamžitou rehabilitáciou po stabilizácii pacienta a to aktivačnou opaterou, stimuláciou nervového, kognitívneho  i motorického systému.

Pacienti v bdelej kóme sú často na hranici medzi životom a smrťou, no veľké množstvo prípadov sa aj napriek kritickému stavu vďaka intenzívnej odbornej starostlivosti podarilo prebrať a začleniť opäť do života. Ľudia v tomto stave vedomia potrebujú pre svoj vývoj neustálu spätnú väzbu, stimuláciu a včasnú rehabilitáciu.

Keďže mozog riadi všetky funkcie organizmu, po prebudení z kómy pacient pociťuje rôzne ťažkosti. Kvôli dlhodobej svalovej neaktivite prichádza k strate sily, výdrže, rovnováhy, koordinácie pohybov, či dokonca k problémom ovládať základné aktivity ako reč a jedenie. V dôsledku poškodenia zrakového nervu môže pacient vidieť rozmazane, či dvojmo. Aj ostatné zmysly zvyknú byť ovplyvnené dôsledkom kómy.

Vďaka nášmu tímu špičkových terapeutov a prvotriednym prístrojom prijímame pacientov s diagnózou bdelá kóma a s rozsiahlymi zdravotnými poškodeniami, či pacientov, ktorí si vyžadujú stabilizáciu na lôžku. Našťastie, dnes žijeme v dobe, kedy pokročilá medicína dokáže ,,zázraky“.  V našom rehabilitačnom centre máme bohaté skúsenosti aj s takýmito pacientmi, ktorých prognóza  nebola priaznivá a napriek tomu sa ich zdravotný stav zlepšil.

HBO – hyperbarická komora

Pacienti v stave bdelej kómy a po prebudení vyžadujú intenzívnu starostlivosť a neustále precvičovanie a stimuláciu pre čo najrýchlejšiu rekonvalescenciu. U nás v ADELI Medical Center máme pre pacientov pripravený súbor neurorehabilitačných cvičení so špecifickým zameraním sa na jednotlivé svaly podľa individuálnych potrieb a zdravotného stavu pacienta. Tieto cvičenia pomáhajú aktivizovať mozgové štruktúry zodpovedné za pohyb a zmierniť patologické reflexy. Skvelou pomôckou je náš špeciálne vyvinutý oblek v rámci kozmického výskumu (pre správne fungovanie organizmu v dlhodobo beztiažovom stave), ktorý napomáha vnímaniu pohybu, zosilňuje impulzy do svalovo-kĺbových aparátov, podporuje normalizáciu napätia vo svaloch, čím znásobuje účinnosť liečby a posúva pacienta rýchlejším tempom k obnove mozgovej činnosti. Pacientom zároveň zabezpečujeme erogoterapiu, ktorá má za účel zapájať človeka do aktivít, ktoré mu boli predtým znemožnené. Vďaka tejto liečebnej metóde pacient opäť nadobúda zabudnuté telesné funkcie a zároveň veľmi pozitívne vplýva na psychiku.

HBO – hyperbarická komora

Neoddeliteľnú súčasť rehabilitácie tiež tvorí logopedické oddelenie, kde sa usilujeme o zmiernenie prekážok v komunikácii následkom závažných zdravotných komplikácií. Špecialitou ADELI Medical Center je hyperbarická oxygenoterapia, kde sa podáva pacientom čistý kyslík pomocou tvárovej masky, čím výrazne zlepšuje mozgovú mikrocirkuláciu a mozgový metabolizmus, znižuje opuch mozgu a zachováva činnosť čiastočne poškodených tkanív.

HBO – hyperbarická komora

O pacientov sa stará náš 5 až 7-členný tím v zložení tých najlepších lekárov, terapeutov, masérov, logopédov a ďalších špecialistov v odbore. Unikátnosť liečby spočíva v troch princípoch – intenzívna a individuálna terapia na mieru pacientovi + multidisciplinárna a multiasistovaná starostlivosť + rodinný koncept ADELI Medical Centra(každý pacient má prideleného vlastného asistenta, ktorý mu je nepretržite k dispozícii počas celého pobytu v ADELI a je s ním v kontakte aj po ukončení pobytu).

Vysoká intenzita rehabilitácie v kombinácii s individuálnym prístupom špičkových odborníkov pomáha dosiahnuť výsledky v tak náročných prípadoch, kde neboli zaznamenané pozitívne zmeny vďaka iným terapiám. Snažíme sa pomôcť každému, no nie vždy je to jednoduché, nakoľko je liečba finančne veľmi náročná. Apelujeme preto na vás, aby ste pomohli tým, ktorých životy momentálne závisia na podpore druhých.

Prečítajte si príbehy ľudí, ktorí sa kvôli rôznym komplikáciám dostali do stavu bdelá kóma a ako im a ich rodinám spoločne môžeme pomôcť prežiť, prekonať toto ťažké životné obdobie a začleniť sa opäť do života.

Miroslava Mikolášová

V živote Miroslavy a Jozefa mal prísť ten najkrajší okamih – narodenie ich prvej dcéry Tatiany. No ihneď po pôrode ich čakala namiesto radosti nočná mora. Náhle nevysvetliteľné zhoršenie Mirkinho stavu a zlá diagnóza vyústili do situácie, kedy museli Mirku odviezť na ARO a Jozefovi oznámiť tú najhoršiu správu – jej stav je nezlučiteľný so životom. Mirka prestávala dýchať a práve vtedy je predpoklad, že sa jej životné centrá a zmysly poškodili. Lekári boli nútení uviesť Mirku do umelého spánku, kde bola závislá na pľúcnej ventilácii. Nasledovali neúspešné pokusy o prebudenie z umelého spánku a neúspešné terapie. Po štyroch týždňoch sa dočkali malého zázraku – Mirka otvorila oči, no nakoľko bola v bdelej kóme, nereagovala na okolie. Počas jej pobytu na ARO to začala vzdávať. Prestávala jesť a komunikovať, jej zdravotný stav sa zhoršoval. Bolo potrebné konať rýchlo. Milujúci Jozef umiestnil Mirku do NRC Kováčová, no pre dosiahnutie výrazného zlepšenia stavu bolo potrebné dostať Mirku do starostlivosti rehabilitačného centra ADELI, kde je žiaľ liečba finančne veľmi náročná. Po 2-týždňovom intenzívnom rehabilitačnom pobyte dosiahla ale úžasné výsledky. Zlepšila sa jej stabilita a držanie tela a pokrok je vidieť aj vďaka tímu logopédov. No jej boj ešte nie je u konca – Mirka potrebuje stále ďalšie intenzívne terapie, nakoľko ešte takmer vôbec nevidí. Týmto prosí Jozef všetkých ľudí o akúkoľvek finančnú pomoc, ktorá by pomohla Mirke vrátiť sa do normálneho života ako milujúca matka a družka. Pomôcť môžete TU.

Mikolašová MIroslava

Miroslav Tóth

Stresujúce obdobie pod tlakom pracovných povinností zapríčinilo obrovský zvrat v živote Miroslava. Mozgová príhoda dostala vysileného živnostníka do stavu bdelej kómy. Človek, ktorý nikdy nefajčil ani nepil doplatil na vyčerpávajúci rytmus podnikateľa a jeho organizmus to nezvládol. Miroslav sa dostal do bdelej kómy v marci 2014 a v júli 2014 sa mu narodil syn Marko. Aj napriek stavu bdelej kómy Miroslav vníma všetko, čo sa okolo neho deje a veľmi pozitívne reaguje na prítomnosť svojho synčeka. No stále nedokáže chodiť ani rozprávať. Jeho milujúci rodičia poskytujú synovi 24-hodinovú opateru, no v ich pokročilom veku sú už na konci svojich síl. Liečba v ADELI Medical Center je jediný prostriedok, ako pomôcť Miroslavovi dosiahnuť výrazné zlepšenie a vidieť vyrastať svojho synčeka. No z dôchodcovských platov si to žiaľ jeho rodičia nemôžu dovoliť a preto apelujú na vás – dobrých ľudí, ktorí máte tú silu postaviť Miroslava opäť na nohy. Každé euro, ktorým môžete prispieť, pomôže.

Miroslav Tóth

Juraj Dostál

Mladý vysokoškolský študent ako každý iný sa nesprávnou liečbou zo zápalu pľúc dostal až do štádia bdelej kómy. Obrovské pochybenie lekárov v Leviciach stálo mladého človeka takmer život. Vo februári podstúpil Juraj operáciu v Poľsku, po ktorej však starosti ani zďaleka neskončili. Progres liečby si vyžaduje intenzívnu starostlivosť v ADELI Medical Center, ktoré ho ako jediné rehabilitačné zariadenie dokáže prijať aj v stave bdelej kómy. Jurajovou najväčšou oporou je jeho matka, ktorá sama bojuje o zlepšenie synovho stavu. Pre ženu na minimálnej mzde je finančne neúnosné dovoliť si liečbu v ADELI a tak žiada všetkých, ktorí môžu pomôcť o akúkoľvek finančnú dotáciu. Bez pomoci zvonka sa Juraj nebude môcť nikdy začleniť medzi bežne fungujúcich mladých ľudí. Prispieť môžete TU.

Juraj Dostál

Marek Petružálek

Marekov príbeh vyvoláva poriadne zimomriavky, pretože sa to môže stať každému z nás. Životné situácie sú nevyspytateľné. V jeden večer v roku 2013 šiel Marek aj s kamarátom domov a po ceste boli brutálne napadnutí dvoma mužmi. Marek utrpel zákerné bodnutie do krku, následkom ktorého stratil až 3 litre krvi, čo takmer zapríčinilo Marekovu smrť. Vďaka promptnej pomoci lekárov sa ho podarilo zachrániť, no pre veľkú stratu krvi došlo k odkysličeniu mozgu, čo spôsobilo stratu zraku, rečovej a pohybovej spôsobilosti a neschopnosti prijímať potravu ústami. Marek si vďaka svojej diagnóze bdelá kóma vyžaduje 24/7 starostlivosť. Pacientov v jeho stave prijíma jedine rehabilitačné centrum ADELI Medical Center v Piešťanoch, no liečba je pre jeho rodičov finančne neúnosná. Preto prosia každého, kto je schopný poskytnúť akýkoľvek finančný príspevok, aby pomohol prekonať Marekovi nepriazeň osudu a bojovať za plnohodnotnejší život.
Marek Petružálek