Nadácia ADELI rehabilitácia príbeh Andreja Labanca
Nadácia ADELI rehabilitácia Martin Hlavatý
Nadácia ADELI rehabilitácia príbeh Michala Ripela
Nadácia ADELI rehabilitácia príbeh Mathiaska Halása
Nadácia ADELI rehabilitácia príbeh Tomáška
Nadácia ADELI rehabilitácia príbeh Mirky
Nadácia ADELI rehabilitácia príbeh Elišky

Eliška Octová

Nadácia ADELI rehabilitácia príbeh Zsolta
Nadácia ADELI rehabilitácia príbeh Dominiky