Nadácia SPP – O krok vpred

Projekt Nadácie ADELI a Nadácie SPP.

Projekt sa realizuje od roku 2009

 

Rok 2009

Finančná podpora: 25.723-EUR

Celkový počet podporených pacientov: 18

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.241,50,-EUR, 1.933,-EUR

 

Rok 2010

Finančná podpora: 26.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 23

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 1.500,-EUR

 

Rok 2011

Finančná podpora: 26.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 23

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 1.500,-EUR

 

Rok 2012

Finančná podpora: 26.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 24

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 1.500,-EUR

 

Rok 2013

Finančná podpora 39.000,-EUR

Počet podporených pacientov 24

Finančný príspevok podporeným pacientom: individuálny

 

Rok 2014

Finančná podpora 30.000,-EUR

Počet podporených pacientov 22

Finančný príspevok podporeným pacientom: individuálny

 

Rok 2015

Finančná podpora 35.000,-EUR

Počet podporených pacientov 37

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 500,-EUR, 1.000,-EUR