Ernst & Young

Projekt ADELI Medical Centra a spoločnosti Ernst & Young

Projekt sa realizuje od roku 2014

 

Rok 2014

Finančná podpora: 2.640,-EUR

Počet podporených pacientov: 5

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok

 

Rok 2015

Finančná podpora: 4.540,-EUR

Počet podporených pacientov: 8

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok

 

Rok 2016

Finančná podpora: 3.800,-EUR

Počet podporených pacientov: 1

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok