BOJOVNÍCI ZA ZDRAVIE 2018

Jesenné kolo grantu Zdravotnej poisťovne Dôvera otvorené!

Poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, vyhlasuje pre svojich poistencov jesenné kolo grantového programu Bojovníci za zdravie 2018.

O grant môže požiadať každý poistenec Dôvery nad 18 rokov, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav a ak nemá nedoplatok na zdravotnom poistení. Za dieťa alebo hendikepovaného poistenca žiada o príspevok jeho zákonný zástupca.

Grant môžu poistenci Dôvery využiť napríklad na:

  • ošetrenia, zákroky, operácie
  • rehabilitácie a pomôcky, ktoré sú poistenci nútení hradiť si sami.

Viac na: https://www.dovera.sk/bojovnici/caste-otazky

Žiadosti sa posielajú len elektronicky na: https://www.dovera.sk/bojovnici/poziadat-o-grant/krok-1 príp. na niektorej z pobočiek poisťovne Dôvera, kde Vám pomôžu žiadosť vyplniť.

Termín posielania žiadosti je do 3. 10. 2018.