Spider Ugul terapia, Nadácia ADELI

Spider Ugul terapiaSpider Ugul, alebo multifunkčná tréningová jednotka, je všestranné zariadenie, ktoré posilňuje svaly pomocou závaží a zároveň v mozgu upevňuje správny pohybový vzorec pre každú končatinu. Pomáha budovať svalový tonus a silu v končatinách a zároveň zlepšuje ovládanie hlavy. Vďaka využitiu odporovej sily závaží a eliminácii pôsobenia gravitácie sa cvičenie môže zamerať na konkrétny správny pohyb. A hlavne – je to aj skvelá zábava!

 

Čo je SPIDER UGUL terapia?

Multifunkčná tréningová jednotka MFE sa skladá z lavice, kladiek a lán. Je to mimoriadne všestranné zariadenie, ktoré sa dá používať rôznymi spôsobmi pri pacientoch s neurologickými poruchami. MFE posilňuje svaly pomocou závaží a zároveň v mozgu upevňuje správny pohybový vzorec pre každú končatinu. Dá sa napríklad použiť aj na nastavenie dieťaťa do určitej polohy a na jeho oporu v polohe na všetkých štyroch. Pomáha tak budovať svalový tonus a silu v rukách, nohách a pleciach a zároveň zlepšuje ovládanie hlavy, pretože dieťa sa díva priamo dopredu. Vďaka využitiu odporovej sily závaží, zabráneniu kompenzačným pohybom oslabených alebo postihnutých svalových skupín a eliminácii pôsobenia gravitácie, sa cvičenie môže zamerať na konkrétny správny pohyb.

 

Spider Ugul, Nadácia ADELI

Spider Ugul terapia, ilustračné foto

 

Spider systém bol pôvodne vyvinutý v Poľsku a prvýkrát vyrobený firmou Norman v roku 1993. Tento mechanizmus pacientovi dovoľuje pohybovať sa bez strachu z pádu a eliminuje silu príťažlivosti, čím odľahčuje váhu tela pacienta. Zníženie hmotnosti tela vďaka systému špeciálnych elastických úchytov a remeňov, ktoré tvoria okolo pacienta sieť (spider = pavúk), mu pomáha cvičiť ľahšie a bezpečnejšie. Pri cvičení sa upravujú pohybové vzory a rozvíja svalová sila.

Spider Ugul, Nadácia ADELI

Spider Ugul terapia, ilustračné foto

 

Pri akých komplikáciách pomáha rehabilitačné cvičenie na tréningovej jednotke SPIDER UGUL?

  • Apraxia – ťažkosti s vykonávaním koordinovaných účelných pohybov
  • Ataxia – porucha koordinácie pohybov spôsobený disfunkciou časti nervovej sústavy
  • Hypotónia – nízky svalový tonus
  • Hypertónia – vysoký svalový tonus
  • Dystónia – svojvoľné pohyby spôsobené zvýšeným alebo zníženým svalovým napätím
  • Úbytok svalovej hmoty
  • Nesprávne držanie tela, skolióza
  • Poruchy propriocepcie – vnímania polohy tela
  • Poruchy vestibulárního systému (orgánov dynamickej rovnováhy)
  • Poruchy priestorovej orientácie
Spider Ugul terapia, Nadácie ADELI

Spider Ugul terapia, ilustračné foto

 

„Naša Leuška rada cvičila na Spideri, hovorila tomu lietadlo. Po opakovanej rehabilitácii, ktorej súčasťou bolo aj toto cvičenie, bola schopná pekne prejsť niekoľko metrov s držaním za ruku a pokúša sa už o vlastné kroky. Zlepšilo sa aj jej vnímanie sveta okolo seba, vie sa lepšie sústrediť na priestor pred sebou, kam kráča. Pre nás je to veľká radosť a mení to život celej rodiny k lepšiemu. Rehabilitácie sú náročná cesta, ale stojí to za to.“ Leuškini rodičia

 

Spider Ugul terapia

Spider Ugul terapia, ilustračné foto

 

Spider Ugul terapia v ADELI

Spider Ugul terapia, ilustračné foto