Charitatívny kalendár

O projekte

Napriek telesnému postihnutiu sú deti vyfotené v našich charitatívnych kalendároch krásne a milované. Aby mohli byť aj zdravšie, o to sa snažíme v projekte s názvom Charitatívny kalendár. Výťažok z jeho predaja a všetkých sprievodných aktivít putuje v každom roku na zabezpečenie individuálnej, intenzívnej a účinnej rehabilitácie fotografovaných detí v ADELI Medical Center v Piešťanoch.

Autorkou projektu je fotografka Katarína Rogelová Husenicová a patronát nad projektom prijala Adela Banášová.

O autorke projektu:

Hoci jej povolanie nie je práve tým, ktoré je vopred predurčené na pomoc slabším, či hendikepovaným, predsa v ňom našla priestor, v ktorom sa bez nároku na honorár, s trpezlivosťou a radosťou venuje tým, ktorí pomocnú ruku vo svojom  živote skutočne potrebujú.

katarina_rogelova_husenicova

Katarína Rogelová Husenicová, profesionálna fotografka, matka štyroch detí, žena s veľkým srdcom, ktorá sa neotáča k problémom druhých chrbtom. Práve naopak – cez fotografiu ukazuje, aký je svet rôznorodý, koľko rôznych odtieňov farieb života a ľudských osudov ukrýva.

Vyštudovala grafiku na strednej priemyselnej škole a fotografovaniu sa venuje už 19 rokov. Deti vypĺňajú nielen jej súkromný, ale aj pracovný život, pretože vo svojej tvorbe zobrazuje práve deti. Okrem toho, že ju fotografovanie živí, poskytuje jej aj priestor na tvorbu charitatívnych akcií.

Svoj prvý charitatívny kalendár nafotila s bábätkami z Detského domova Studienka, v ktorom sa starajú aj o deti, ktoré matky odložili do hniezd záchrany. V jej charitatívnych aktivitách ju podporoval aj Karol Kállay. Postupne takto vytvorila viaceré charitatívne kalendáre s deťmi s rozličnými životnými osudmi, ako i zdravotnými obmedzeniami.

Asociáciu pomoci postihnutým ADELI dalo s Katkou dokopy Modré z neba. Po odvysielaní tejto relácie nás Katka navštívila, aby sa na vlastné oči presvedčila, že v ADELI sa skutočne pomáha. Vzápätí na to prišla s návrhom na vytvorenie charitatívneho kalendára s našimi detskými pacientmi. A za roky spolupráce s Katkou sa tak z tohto projektu postupne stáva už tradícia, čo nás nesmierne teší.

Od roku 2014 tak Katka bez nároku na honorár každý rok vytvára kalendár, ktorý spája slovenské a české deti do projektu s cieľom získať finančné prostriedky na rehabilitáciu v ADELI Medical Center v Piešťanoch.

KVIETKY Z ADELI

Kvietky z Adeli 2014

Charitatívny kalendár KVIETKY Z ADELI bol prvým kalendárom z dielne Kataríny Rogelovej Husenicovej, ktorý vytvorila v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým ADELI (APPA).

Krst kalendára bol 18. septembra 2013 v nákupnom centre POLUS. Krstnými mamami sa stali Adela BanášováPatrícia Vitteková. Moderátorkou krstu a vernisáže výstavy bola Adriana Poláková.

Partneri projektu:

Jedným z prvých, ktorí sa pre spoluprácu na projekte rozhodli, bola PR agentúra PRime time, ktorá poskytla všestrannú organizačnú i materiálnu pomoc pri organizovaní výstavy, jej vernisáže a krstu kalendára.

Bratislavské nákupné centrum POLUS City Center poskytlo priestory pre konanie výstavy, krstu a dalo nám priestor aj počas adventného obdobia na predaj kalendára.

Marketingová riaditeľka Polus City Center, Monika Karoliová sa k spolupráci na projekte vyjadrila takto: „Naše nákupné centrum sa od svojho otvorenia snaží byť zodpovedné voči komunite. Chceme  podporovať i pomáhať  rôznymi spôsobmi, aktivitami a v takýchto prípadoch jednoznačne prispieť k dobrej veci. Úprimne obdivujeme úsilie a prácu ľudí z Asociácie pomoci postihnutým ADELI  a preto takýto krásny a užitočný projekt radi v Poluse podporíme.“

Príbehy detí z kalendára nájdete na našej stránke v časti Príbehy.

PRIANIE Z ADELI

Charitatívny kalendár PRIANIE Z ADELI bol druhým kalendárom z dielne Kataríny Rogelovej Husenicovej, ktorý vytvorila v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým ADELI (APPA).

Kalendár sme pokrstili dňa 24.9.2014 v novootvorenej reštaurácii TUTO na Námestí SNP v Bratislave. Krstná mama kalendára Adela Banášová sa k projektu vyjadrila nasledovne: „Verím, že každé dieťa je učiteľ a deti z ADELI prinášajú síce ťažké, ale veľmi silné a láskyplné lekcie, z ktorých sa máme všetci čo učiť. Lekcie o pokore, prijatí, láske, odvahe, vytrvalosti a viere. S vďakou prijímam spojenie s kalendárom a želám nám všetkým, ktorí tvoríme jednu ľudskú rodinu, radosť a vyliečenie. Aj keď nejde vždy o vyliečenie tela, ale duše rozhodne.“

Krst po moderátorskej stránke viedla Soňa Müllerová a kalendár plný krásnych detských tvárí sme pokrstili krstnými „Truffle“ kokosovými guličkami z kuchárskej dielne moderátorky Adriany Polákovej.

Partneri projektu:

Z množstva nami oslovených obchodných sietí ponuku na predaj kalendára prijala sieť predajní Kaufland na Slovensku a z českých distribútorov sa do predaja zapojil STIL trade.

Príbehy detí z kalendára nájdete na našej stránke v časti Príbehy.

POKROKY Z ADELI

Kalendár sme pokrstili dňa 3.9.2015 na benefičnom koncerte Integrácia v bratislavskej SLOVNAFT Aréne za účasti krstných rodičov Adely Banášovej a Petra Jandu zo skupiny Olympic a samozrejme autorky celého projektu, fotografky Kataríny Rogelovej – Husenicovej.

Charitatívny kalendár POKROKY Z ADELI je v poradí už tretím charitatívnym kalendárom nadväzujúcim na predchádzajúce dva ročníky – PRIANIE Z ADELI z roku 2015 a KVIETKY Z ADELI z roku 2014.

Prvé dva ročníky boli realizované ako projekty občianskeho združenia Asociácie pomoci postihnutým ADELI (APPA).  Vzhľadom na naše neustále sa rozširujúce aktivity v prospech telesne postihnutých osôb, postupne sme prerástli rozmery občianskeho združenia a v októbri roku 2014 sme založili Nadáciu ADELI. Charitatívny kalendár na rok 2016 tak vzniká ako dielo novozaloženej nadácie.

Rovnako, ako po predchádzajúce roky, aj v roku 2016 kalendár spája slovenské a české deti do projektu, ktorého cieľom je získať financie na rehabilitáciu v medzinárodne známom ADELI Medical Center v Piešťanoch.

Príbehy detí z kalendára nájdete na stránke www.nadaciaadeli.sk v časti Príbehy – pomoc potrebujú.

Partnerská pomoc projektu:

Spoločnosť CORETA, s.r.o. poskytla pomoc pri tlači kalendára.

Sieť predajní dm drogerie markt, s.r.o. na Slovensku pomáha s predajom kalendára jeho propagáciou vo svojich predajných letákoch, žurnáloch a ďalších materiáloch, ako i zdieľaním na ich webovej stránke.

Sieť predajní METRO poskytla svoje obchodné priestory v pobočkách na Slovensku a rodičia, ktorí prejavia záujem, môžu kalendár v predajniach Metra predávať. Výťažok z predaja touto formou putuje vždy na podporu toho dieťaťa, ktorého rodič kalendáre v danej pobočke predáva.

DRŽÍME SPOLU

Charitatívny kalendár DRŽÍME SPOLU je projekt Nadácie ADELI a ADELI Medical Centra, ktorý spája slovenské a české deti v ich úsilí získať financie na kvalitnú a účinnú rehabilitáciu v medzinárodne známom ADELI Medical Centre v Piešťanoch. Ide v poradí už o štvrtý ročník charitatívneho kalendára, kúpou ktorého podporíte deti s telesným a kombinovaným postihnutím a prispejete tak k zlepšeniu ich zdravia, k ich väčšej samostatnosti a tým k celkovému skvalitneniu ich života.